Vektory moci

mezi mocí a slovy   | jež ji maskují

Why Radical Libertarians Are the New Communists

Most people would consider radical libertarianism and communism polar opposites: The first glorifies personal freedom. The second would obliterate it. Yet the ideologies are simply mirror images. Both attempt to answer the same questions, and fail to do so in similar ways. Where communism was adopted, the result was misery, poverty and tyranny. If extremist libertarians ever translated their beliefs into policy, it would lead to the same kinds of catastrophe.

Probůh, nejsou tu komentáře! Ničí citečky nebyly uraženy? Neuvěřitelné!
Nejsi snad tak rozhořčen, že je třeba, abys vše uvedl okamžitě na pravou míru?

Což si zahejtovat?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Jiné úvahy: