Vektory moci

mezi mocí a slovy   | jež ji maskují

The CEO of Sears Fails His Company by Believing in Ayn Rand and the Invisible Hand

The results have been disastrous, in part because Lampert was ideologically committed to the metaphor of the invisible hand and the associated idea that people are purely selfish. Ideology is a lens – it makes some things more visible, others less so. Lampert’s ideology prevented him from seeing that he was destroying the invisible band – the bond that forms around groups that can trust each other and work together toward shared goals.

Probůh, nejsou tu komentáře! Ničí citečky nebyly uraženy? Neuvěřitelné!
Nejsi snad tak rozhořčen, že je třeba, abys vše uvedl okamžitě na pravou míru?

Což si zahejtovat?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Jiné úvahy: