Vektory moci

mezi mocí a slovy   | jež ji maskují

Russia on the Silver Screen: The Evil Empire from Lenin to Putin

Russians have almost always been cast as the Great Other, as removed from Anglo-American values as East is from West. Russian film characters are feared as cruel and implacable opponents, unless, as if to assuage that fear, they are depicted as bungling court jesters of evil.

Probůh, nejsou tu komentáře! Ničí citečky nebyly uraženy? Neuvěřitelné!
Nejsi snad tak rozhořčen, že je třeba, abys vše uvedl okamžitě na pravou míru?

Což si zahejtovat?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Jiné úvahy: