Vektory moci

mezi mocí a slovy   | jež ji maskují

Nobel Laureate Joseph Stiglitz: ‚There is no magic bullet‘ to fix income inequality

Since 1980, the share of national income for the bottom 99 percent of workers has decreased by 15 percent. On top of that, the compensation packages for top executives of large companies is 300 times that of the average worker. Forty years ago, executives were compensated a mere 40 times more than the average American worker.

Probůh, nejsou tu komentáře! Ničí citečky nebyly uraženy? Neuvěřitelné!
Nejsi snad tak rozhořčen, že je třeba, abys vše uvedl okamžitě na pravou míru?

Což si zahejtovat?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Jiné úvahy: