Vektory moci

mezi mocí a slovy   | jež ji maskují

Let’s Take Objectivism Back from Ayn Rand

In George Orwell’s classic dystopian novel 1984, a totalitarian state has created a language called Newspeak designed to limit freedom of thought, often by inverting customary meanings. How ironic that Ayn Rand, self-appointed defender of economic freedom, should add the term “Objectivism” to the lexicon of Newspeak.

Probůh, nejsou tu komentáře! Ničí citečky nebyly uraženy? Neuvěřitelné!
Nejsi snad tak rozhořčen, že je třeba, abys vše uvedl okamžitě na pravou míru?

Což si zahejtovat?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Jiné úvahy: