Vektory moci

mezi mocí a slovy   | jež ji maskují

How Trickle-Down Economics Ruined the Economy and Helped Trump Win

There has been no shortage of big promises since Reagan’s “It’s Morning again in America,” but in the end, they all left the middle class staring into thin wallets while their manipulators were living high on the hog. The failed big ideas began with Reaganomics. The stimulating effect of its tax cuts was supposed to “trickle down” to the masses, but the flow had the viscosity of molasses and stuck with the ultrarich.

Probůh, nejsou tu komentáře! Ničí citečky nebyly uraženy? Neuvěřitelné!
Nejsi snad tak rozhořčen, že je třeba, abys vše uvedl okamžitě na pravou míru?

Což si zahejtovat?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Jiné úvahy: