Vektory moci

mezi mocí a slovy   | jež ji maskují

Debata o knize Michala Pullmanna „Konec experimentu“

V roce 2008 publikoval Pullmann v časopise Soudobé dějiny článek „Sociální dějiny a totalitněhistorické vyprávění“, kde poukázal na neudržitelnost modelu založeného na teorii totalitarismu, jehož údajná hegemonie v historiografii se podle něj začíná pomalu rozpadat. O tři roky později mu vyšla zmíněná kniha. Pullmann se v ní zaměřuje na období tzv. perestrojky v Československu. Zajímá se jak o celkový vývoj, tak o různé sociální skupiny – konkrétně straníky, experty a dělníky.

Probůh, nejsou tu komentáře! Ničí citečky nebyly uraženy? Neuvěřitelné!
Nejsi snad tak rozhořčen, že je třeba, abys vše uvedl okamžitě na pravou míru?

Což si zahejtovat?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Jiné úvahy: